+48 692 688 933 astrea.ochrona@op.pl

agencja ochrony

osób i mienia

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Agencja Ochrony Astrea

ochrona obiektów astrea

OCHRONA OBIEKTÓW,
OCHRONA MIENIA

Ochrona obiektów i mienia to wszelkie działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko chronionemu mieniu, przeciwdziałanie powstaniu strat wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 
 
Ochronę fizyczną obiektów i mienia realizujemy w systemie stałym lub doraźnym.
 
Do każdego zlecenia opracujemy procedury działania poprzez określenie ryzyka, na które może być narażona działalność Zleceniodawcy.
 
Prawidłową analizę zagrożeń, Plan Ochrony, instrukcję ochrony, regulaminy obiektu przygotujemy do każdego zlecenia po uprzednim spotkaniu z naszym przedstawicielem.
 
Podczas spotkania zaproponujemy skład ilościowy pracowników ochrony, zakres obowiązków, wyposażenie, kosztorys. Czynniki te dostosujemy do aktualnego zapotrzebowania Klienta.
 
Na każdym chronionym obiekcie w celu zwiększenia bezpieczeństwa proponujemy zastosowanie sprawdzonych środków tj. rejestratory obchodów, prewencyjne oznakowanie, kadra kierownicza, prowadzenie kontroli i nadzoru pracowników, techniczne systemy zabezpieczeń, systemy CCTV, grupę ochrony doraźnej – patrole interwencyjne. 
 
W celu jak najlepszego wykonania usług ochrony zatrudniamy doświadczony personel posiadający wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 
Nasi pracownicy podczas wykonywania działań ochronnych posiadają stosowne umundurowanie uzależnione od charakterystyki chronionego obiektu, warunków atmosferycznych oraz zapotrzebowania i życzenia Klienta. 

Agencja Ochrony Astrea - kontakt z nami