+48 692 688 933 astrea.ochrona@op.pl

agencja ochrony

osób i mienia

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Agencja Ochrony Astrea

Szkoła Ochrony Skierniewice

Kurs Ochrony

Prowadzimy szkolenia ochrony z zakresu:

  • kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
  • kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony (obowiązkowy co 5 lat)
  • kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenie na broń

oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony imprez masowych:

  • szkolenie dla Kierownika do spraw bezpieczeństwa Imprez masowych
  • szkolenie służby porządkowej na imprezach masowych
  • szkolenie służby informacyjnej na imprezach masowych

Agencja Ochrony Osób i Mienia organizuje kursy i szkolenia dla pracowników ochrony.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Skierniewicach, istnieje natomiast możliwość prowadzenia niektórych szkoleń i kursów na wyjeździe np. w siedzibie Klienta.

Każdy kurs ochrony podzielony jest na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Kursy i szkolenia dedykowane są osobom które chcą rozpocząć pracę w agencjach ochrony lub innym sektorze bezpieczeństwa oraz osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę lub przedłużyć kwalifikacje.

Posiadamy kadrę wykwalifikowanych wykładowców, posiadających stosowne wykształcenie oraz duże doświadczenie zawodowe.

Na zajęciach, podczas przerw mamy przygotowany serwis kawowy i poczęstunek.

Krótka charakterystyka kursów ochrony:

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony trwa 245 godzin, zajęcia odbywają się w weekendy, zazwyczaj w soboty i w niedziele. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. W programie kursu znajdują się zajęcia dotyczące aktualnego stanu prawnego, przedstawienia zasad i warunków wykonywania usług z zakresu ochrony osób i mienia, bloki tematyczne tj. ochrona osób, ochrona mienia, konwojowanie wartości pieniężnych, pierwsza pomoc przedmedyczna, zagadnienia z prawa, etyka zawodowa pracownika ochrony, podstawy psychologii i socjologii, samoobrona, użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, taktyki i techniki interwencji, wyszkolenie strzeleckie w tym strzelanie na strzelnicy.

Przed 2014 rokiem obowiązywały licencje. Były to licencje I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego. Po deregulacji zawodu od 01.I.2014 roku obowiązują kwalifikacje w postaci wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Nie ma już stopniowania, nie ma już egzaminów państwowych. Aby uzyskać wpis trzeba spełnić szereg wymagań ustawowych takich jak obywatelstwo polskie lub krajów członkowskich UE, niekaralność, aktualne badania lekarskie, ukończony kurs ochrony. Lista Kwalifikowanego pracownika ochrony jest listą Komendanta Głównego Policji, natomiast wpisów dokonują komendanci wojewódzcy właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Pracownik posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiada szersze uprawnienia zawodowe.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa Imprez masowych dla członków służby porządkowo informacyjnej (24 godziny programowe) i kierowników do spraw bezpieczeństwa (50 godzin programowych) są przeznaczone dla wszystkich osób chcących pracować na imprezach masowych. Jeżeli Impreza posiada status Imprezy masowej wszystkie osoby ją zabezpieczające muszą legitymować się zaświadczeniem o odbyciu takiego szkolenia. Kierownik do spraw bezpieczeństwa Imprez masowych jako jedna z osób funkcyjnych, reprezentuje Organizatora Imprezy Masowej w zakresie bezpieczeństwa i musi posiadać szkolenie dla Kierowników do spraw bezpieczeństwa.

Kurs doskonalący umiejętności pracowników ochrony o którym mowa w art. 38b.1 ustawy o ochronie osób i mienia funkcjonuje po deregulacji zawodu, każdy kwalifikowany pracownik ochrony ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący i przedstawić zaświadczenie właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji. Obowiązujące przepisy związane z licencjami pracownika ochrony już nie obowiązują, nie ma egzaminów państwowych, nie trzeba w ciągu 2 lat od otrzymania wpisu podjąć pracy w ochronie. Co 5 lat należy przedłożyć świadectwo ukończenia tego kursu ochrony, kurs trwa 40 godzin. Pozostałe wymagania ustawowe takie jak niekaralność i aktualne badania lekarskie nie zmieniły się.

Kursy prowadzimy w Skierniewicach we współpracy ze Szkołą Ochrony STS Security Tactical Services, ofertę kursów można znaleźć również na stronie internetowej Szkoły Ochrony www.kursochrony.pl, można się zapisać dzwoniąc pod numer telefonu zawarty w zakładce kontakt https://www.astrea-ochrona.pl/kontakt/

Agencja Ochrony Astrea - kontakt z nami